Lenčin košík vzpomínek

Prosinec 2010

Pozdrav z Vysočiny

27. prosince 2010 v 15:40 Staročeské vánoce
NOVOROČNÍ POZDRAV Z VYSOČINY

Soukolí osudu rychle se točí,
hodiny odbíjí... Jak ten čas frčí!
Važme si proto každičké vteřiny,
jako by příští rok pro nás byl jediný...
Proto se radujme z každičké drobnosti,
za hlavu hoďme veškeré starosti!
Ať je ten příští rok plný dobrých zvěstí,
přejme si navzájem lásku, zdraví, štěstí!
pohled z okna
Štěstí tomu, kdo ho nemá.
Lásku tomu, kdo je sám.
Zdraví všem, kdo nemocni jsou.
Něhu těm, co za krásou jdou.
Slepým sílu slunečních paprsků.
Opuštěným srdce, která pro ně budou bít.
A všem na Vánoce a v novém roce pocit,
že je krásné žít.

DOBA ADVENTNÍ

7. prosince 2010 v 11:18 Staročeské vánoce
Vánoce se blíží...
advent

Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů, i když to tak někdy opravdu vypadá. Má především svůj duchovní obsah. Je dobou přípravy na Vánoce.
Vánoční věnec
Advent je latinské slovo a v překladu znamená příchod. Doba adventní trvá čtyři týdny. Je připomínkou na čtyři tisíce let ve kterých lidstvo očekávalo příchod Vykupitele. Pro věřící je advent také dobou pokání a náboženských meditací.
Z esoterického hlediska je to čas ztišení, rozjímání, radostného očekávání a jeho naplnění.
Mimo to znamenala pro křesťany adventní doba také čas půstu. Nejedlo se maso, které se nahrazovalo vejci, mlékem a sýry. Je zajímavé, že jíst ryby bylo povoleno.

Věnec, svíčky, kouzelná atmosféra

Z dnešního pohledu je adventní čas nejčastěji připomínkou brzkého příchodu největších svátků u nás - Vánoc. Pobízí do generálního úklidu a přípravy na nostalgické dny. Adventní výzdobou se čas Vánoc přiblíží a atmosféra bytu se stane sváteční.
Jednou z hlavních ozdob adventních je adventní věnec. Může být buď zavěšený - většinou se věší na vstupní dveře bytu, nebo položený na stole. Případně si pořiďte klidně oba. Jeden bude vítat hosty, druhý zpříjemní atmosféru uvnitř místnosti.

Pradávné zvyky a kouzla


Je mnoho starých zvyků, které se praktikovaly právě v čase adventním. Například vdavek chtivé dívky v tu dobu klepávaly na dveře kurníku a dychtivě pak čekaly na hlas kohouta, který symbolizoval, že se do roka uskuteční veselka.

K takovému zvyku už se asi dnes vracet nebudeme. Ale například lití olova se opět stává módním. A jak se věští? Některé prameny udávají tento postup:
Stačí prý sehnat olovo, roztavit je nad plamenem svíčky v kovové nádobě s dřevěnou rukojetí a roztavené opatrně lít do nádoby se studenou vodou. Přitom je nutné jasně a srozumitelně položit otázku, na kterou se chceme zeptat.
Po pěti minutách kov ztuhne. Vyjmeme jej z vody a zkoumáme jeho tvar. 
• čáry rovné - spokojený, klidný život
• čáry vlnité - nejasnosti, zmatky, cestování
• čáry jako půlkruh - falešný přítel, zrada, rozchod
• kruh uzavřený - finanční zisk, dědictví
• kruh porušený - zklamání, špatné zdraví, špatná finanční situace
 • dva kruhy - svatba
• dva porušené kruhy - rozchod, zrušení zásnub nebo svatby
• ovál - sňatek z lásky
• čtverec - harmonický život
• trojúhelníky - štěstí v podnikání
• jeden kříž - smrt přítele nebo příbuzného
• dva kříže - zajištěné stáří
• mřížky - vězení
• zvířata - buď milosrdný
• hadi - nepřátelství, zrada
• hvězdy - úspěch ve všem
• květiny - láska, rodinné štěstí
• stromy - dlouhá životní cesta

Větvička je nositelem štěstí

Barborky
Hezkým zvykem adventním,který dodnes přetrvává, je uříznutí třešňové větvičky přesně v den, kdy slaví svátek Barborka.
Větvička se dá do vázy a rozkvétá kolem Štědrého dne. Pokud se vám podaří, že do 24. prosince opravdu stonek pokryjí květy, přinesou vám štěstí a pohodu.