Lenčin košík vzpomínek

Červenec 2009

L.Bílá / Arakain - Zimní královna

31. července 2009 v 20:09 Nej...kapely
Krásný text, který skrývá překrásné moudro...


Bio farma

31. července 2009 v 17:16 Procházka Vysočinou
BIO FARMA se nachází v Osové Bítýšce v areálu bývalého zemědělského družstva...

v objektu nás přivítal překrásný koník....
tento kozlík mě doslova uchvátil :-))
a opět koně ...
tak z těchto býčků už jde docela strach...
i koťátka si zde najdou své místečko...
cestou zpět jsem obdivovala stromy obsypané jeřabinami, jež bývají vždy předzvěstí končícího léta....

Kde se čas zastavil....

30. července 2009 v 18:52 O mně
Text písně ,,Malá mořská víla"je mi velice blízký a vypovídá i něco málo o mně, proto jsem jej zvolila jako doprovod k těmto obrázkům....


Nechávám si svou
svou duši malou
v hloubce ukrytou

pod bílou hladinou
ve vlnách se proháním
dnes nadechnout se smím
až osud můj se naplní
do květů ledových
celá se proměním
celá se proměním

odpouštím ti zas
jsem dotyk mořských řas
odpouštím ti zas
jsem dotyk mořských řas
co před bouří tě ochrání
do snů ti tiše zpívám
jak sama často usínám
neslyšíš moje přání

uvnitř mě to svírá
samotnou němou
jsem malá mořská víla
s duší ztracenou
tak blízko tvého obětí
mé tiché prokletí
až osud můj se naplní
do květů ledových
celá se proměním
celá se proměním

odpouštím ti zas
jsem dotyk mořských řas
odpouštím ti zas
jsem dotyk mořských řas
co před bouří tě ochrání
do snů ti tiše zpívám
jak sama často usínám

odpouštím ti zas
odpouštím ti zas


neslyšíš moje přání......
Regon

28. července 2009 v 17:08 Nej...kapely


Brněnská kapela ,,REGON"


Pojď se mnou k nám, ukážu ti hezké knížky
Tam, v jedné z nich, je jak má se padat z výšky

Ne, tohle ne, nám to nesmí se stát

Pojď, tak už pojď a ty knížky neber vážně
Váš svět je náš, chce to jen vykročit rázně

Hrát, jenom hrát, to co má ten svět rád

R. Sály bouří nadšením, vítá pan král
Píseň známou slyšet smíš
Mám hlas jiný než předtím, však dál jsem to já
Vracím se k vám, zůstávám

Pojď, tak už pojď a ty knížky neber vážně
Váš svět je náš, chce to jen vykročit rázně

Hrát, jenom hrát, to co má ten svět rád

R. Sály bouří nadšením, vítá pan král
Píseň známou slyšet smíš
Mám hlas jiný než předtím, však dál jsem to já
Vracím se k vám, zůstávám
...tak pojď

Sólo

R. Sály bouří nadšením, vítá pan král
Píseň známou slyšet smíš (to poslouchat můžeš, jééé)
Mám hlas jiný než předtím, však dál jsem to já
Vracím se k vám, zůstávám

Pro potěchu oka i duše -Kopretiny a slunečnice

26. července 2009 v 17:54 Fotogalerie
Kopretina ... symbol něžnosti, prostoty a čistoty. Překrásná květina luk, strání, zahrad, mezí.
Každý z nás, nesčetněkrát zatoužil,aby vyjevila své proroctví ohledně milované osoby. Každý z nás, nedočkavě trhal okvětní lístečky s těmi známými slovy,,MÁ...,NEMÁ..."a toužil po té správné odpovědi při utržení toho posledního...
Lucernička s dekorací kopretiny na staré skruži...
Slunečnice... pole,se sluneční září...

Pernštejnský tis

25. července 2009 v 16:33 Příběhy a pověsti
Pernštejnský tis je nejstarším červeným tisem na Moravě a jedním z nejstarších stromů v České republice. Roste na severním svahu pod hradem Pernštejnem u staré cesty na Nedvědici.

Stáří -více než 1000 let
Výška - 16,5 m
Obvod kmene - 455 cm.
Tis vyhrál anketu : Strom České republiky roku 2005.

Jeho obyvatelé po staletí věřili na spojení mezi hradem a životem stromu a v tom je podporovaly i záhadné souvislosti, když se u tisu se ulomil jeden z vrcholů, na hradě se z nenadání propadla klenba.
Tis také předpovídal i smrt v rodině majitelů hradu, významného moravského rodu Pernštejnů.
Naposledy se na začátku dubna roku 2005 stromu ulomila větev a dne 15. dubna 2005 zachvátil část hradu rozsáhlý požár, který zničil hradní sýpku s cenným depozitářem.

Zda je osud mohutného tisu opravdu tak těsně spjat s osudem hradu Pernštejn nám ukáže až čas. Snad budeme moci tento památný strom i jeden z nejkrásnějších moravských hradů "Pernštejn"navštěvovat a kochat se jejich starobylou krásou ještě dlouhá léta.

Pokud k jeho hradní bráně někdy zamíříte, přeji vám příjemnou procházku,kde se vydáte zpátky v čase, až ke vzniku proslulé zubří hlavy s houžvím v nozdrách, která bývala po staletí v erbu pánů z Pernštejna. Při prohlídce Pernštejna snadno zapomenete, že se nacházíte ve 21.stol.

Nápisy na chodbách hradu, ve kterých lze rozeznat slova jako láska a život, komu asi patřily? Chrabrému rytíři nebo nešťastně zamilovanému komořímu? To už se asi nedozvíme. Příběhy obyčejných obyvatel hradu budou ponechány v režii vaší fantasie...

Hrad Pernštejn

23. července 2009 v 17:30 Příběhy a pověsti
PERNŠTEJN je jako mnohý z hradů opředený nesčetnými pověstmi...tady je jedna z nich....Hrad Pernštejn pravděpodobně založil Štěpán z Medlova, výrazná osobnost z nejbližšího okolí krále Přemysla Otakara I. Rod Pernštejnů prokázal ve své době nejvíce schopností získat moc i bohatství, takže byl téměř tři staletí v čele moravské šlechty. Pernštejn stojí na strmé skále. Podle pověsti byl vystavěn za křižáckých válek. Nebyla to zajisté lehká práce vybudovat takové mohutné sídlo na příkrém návrší. Mnoho potu skanulo na tvrdý kámen, snad i několik lidských životů padlo, než zahlaholila z hlásné věže poprvé trubka, zvěstující do širého kraje zrození nového hradu.

Když se ruce četných dělníků daly na svazích vrchu do lámání prvních kamenných kvádrů a valily je vzhůru, ubíral se údolím Svratky do Brna křižácký voják. Opíral se o tisovou hůl, kterou uřízl kdesi v palestinských hájích. Vracel se do své rodné vsi, kdesi na horním toku řeky. Kráčel mlčky, přemýšlel o tom, zda najde ještě svůj dům, rodiče a známé. Vtom ho vyruší nezvyklý hluk a hřmot z lesa. Zvědavost obrací jeho kroky. Stoupá namáhavě po příkrém vrchu, až se ocitne uprostřed hlučícího chumlu dělníků. Dal se s nimi do hovoru a dozvěděl se od nich, že stavějí na vrcholu kamenný příbytek pro svého pána. Podivil se křižák té řeči a vyslovil pochybnost o zdaru jejich práce: "Slabé jsou vaše síly na vykonání takového díla." Dělníci mu odporovali, někteří ho odbývali posměškem. To ho popudilo. Zarazil svou tisovou hůl do skály a zvolal: "Ujme-li se tato suchá hůl a vyroste-li z ní strom, tenkrát uvěřím, že se vám dílo podaří." Zasmál se, dal dělníkům sbohem a ubíral se svou cestou.
Dělníci nedbali jeho pochybovačných slov a pracovali dále, jak jim uložil jejich pán. A hle, všem na očích zapustila tisová hůl do skalnaté půdy kořeny a vypučily z ní ratolesti. Z hole vyrostl strom a na skále hrad. Tis za dlouhá léta zmohutněl a je z něho statný kmen, v objemu má čtyři a půl metru. Poněvadž roste velmi pomalu, svědčí to o jeho velikém stáří. Těší se veliké vážnosti majitelů hradu i všech lidí. Hradní páni zřídili okolo něho dřevěnou ohradu a stáhli jeho kmen železem, aby jej chránili před zkázou. Věří, že s jeho osudem je pevně spjat i osud hradu. Zhyne-li tis, bude konec i s Pernštejnem. Tato víra už byla několikrát potvrzena. Když se kdysi ulomil vrchol stromu, spadla na hradě jedna z kleneb. Jindy zase, když uschla mohutnější větev tisu, bylo nutno snést z hradu chatrnou pavlač hrozící sesutím.
Paľo Habera

20. července 2009 v 19:03 Nej...kapely
...jedna z nejkrásnějších písní P. Habery.alespoň pro mě...


Jihlavské podzemí

19. července 2009 v 17:09 Procházka Vysočinou
JIHLAVA ze starých fotografií... už v této době mělo jihlavské podzemí svá tajemství...
A z povrchu zemského se nyní přeneseme do sklepů a chodeb pod městem...

Jihlavské podzemí je významnou historickou stavební památkou města, celková délka činí 25 km a zaujímá plochu 50 000 m2. Chodby jsou raženy ve skále v několika podlažích. Nacházejí se téměř pod všemi objekty historického jádra města. Sklepní prostory, nacházející se 2 - 4 m pod povrchem tvoří první podzemní podlaží, z něhož lze sestoupit do podlaží druhého, do hloubky 4 - 6 m. Pod některými objekty je v hloubce 8 - 14 m raženo i podlaží třetí. První podlaží bylo raženo v průběhu 14. století, druhé a třetí pak ve století šestnáctém.
V 17.století došlo ke zpevnění některých chodeb cihlovou podezdívkou a jednotlivé úseky byly propojeny krátkými spojovacími chodbami. Podzemní chodby jsou široké 0,8 - 2,5 m a vysoké 1,2 - 3,5 m.
V roce 1978 zde byla amatérskými speleology objevena tzv. "svítící chodba". Stěny chodby jsou pokryty bělavým povlakem, který po předchozím nasvícení zelenkavě světélkuje. Chodba se nachází asi 11 metrů pod povrchem země, široká je 2,1 m, vysoká 2,9 m a je největší raritou a záhadou jihlavského podzemí.

Podzemní labyrint chodeb byl vytvořen ze sklepů,které měšťané zvětšovali a využívali je k ukládání potravin, výrobků, pivních sudů a ostatních potřebných věcí . Později chodby začaly tvořit důmyslné spojení mezi veškerými sklepy. Tyto chodby už hloubili havíři. V době třicetileté války se tak najednou život z ulic přenesl pod zemský povrch. V době válek zde byli ukryti nemocní a nemohoucí lidé,ženy a děti.

Jihlavské katakomby jsou opředeny spoustou pověstí, které se týkají nadpřirozených bytostí, jež prý byly spatřeny jihlavskými občany. V každé z nich spatřená bytost vystupuje mírumilovně. Jestliže tedy podzemí obývají nějaké nadpřirozené bytosti,rozhodně nepřináší zlo. Možná hledají jen klid a odpovědi na pavučinami opředené otázky, jež je tíží...právě tak jako mnozí z nás...

kdo ví, kdo se za temných nocí prochází podzemním bludištěm jihlavských chodeb...

Pár citátů o životě

18. července 2009 v 19:39 Citáty a motta

Pár citátů, které mě oslovily...

Někteří lidé vstoupí do našeho života a rychle z něj zase odejdou. Někteří v něm nějakou dobu zůstanou a zanechají stopy v našich srdcích. My už pak nikdy nejsme stejní.


Žij okamžikem, protože ta chvíle, co právě prožíváš, už se nikdy nevrátí.


V zahradě života: Počítej svou zahradu na květiny, nikdy na padající listy. Počítej své dny podle zlatých (příjemných) hodin a zapomeň na mraky. Počítej své noci na hvězdy a ne na stíny. Počítej věk podle přátel, a ne let...


Až ti bude v životě nejhůř, otoč se čelem ke slunci a všechny stíny padnou za tebe...


Poutní místa a jiná okolní zastavení...

17. července 2009 v 21:30 | Lena |  Procházka Vysočinou
Křížové cesty měly svá poutní místa v polích i podél prašných cest...
smírčí kameny...

zámecký park v Křižanově
pohled na zámecké oplocení v dnešní době...
kaplička ,,Svaté Barbory" na Horním městě
pohled na Křižanovský zámek, sloužící jako Ústav sociální péče pro mentálně i tělesně postižené...
pohled do krajiny...

Scorpions

16. července 2009 v 18:51 Nej...kapely
přeji pěkný poslech.....


Herbář

15. července 2009 v 16:58 Vlastní tvorba
Herbář, jež jsem pomáhala dceři tvořit, čítá 200 ks plevelných rostlin zahrad, luk a polí.
Než jsme tento herbář, založený do dvou pořadačů, uspořádaly do nynějšího stavu , trvalo nám to dva roky.

Od časného jara do pozdního podzimu jsme sbíraly rostlinky,sušily je , poté vlepovaly na předem určené čtvrtky papíru, určovaly je a nakonec popisovaly rostlinku vedle rostlinky.

Některé, ty běžné jsme znaly a tak stačilo pouze dohledat latinské názvy,ale čím rostlinek v herbáři přibívalo,tím byla naše práce těžší. A tak jsme hledaly další,nové lokality a radostně jsme vítaly,každý,nám už poněkud neznámý nález. O to horší to potom bylo doma :-). Rostlinka do počtu byla,ale co je to zač, to jsme neměly ponětí.
Následovalo pátrání: atlasy rostlin a internetové vyhledavače...

Někdy to byl zápas vskutku těžký,ale nakonec se podařilo rostliny určit bez větších seků.
Tohle je malá ukázka z naší práce....Richard Marx

12. července 2009 v 20:20 Nej...kapely
Right Here Waiting For You

Metallica

10. července 2009 v 16:42 Nej...kapely

Metallica - Nothing Else Matters
Už máme koťátko!

7. července 2009 v 17:31 Fotogalerie
Naše ,, Micka"

Pradědeček - život ve fotografiích

3. července 2009 v 17:58 | Lena |  Vzpomínky
Pradědeček s prababičkou spolu se zaměstnanci ... v pozadí řady vyrobených střešních tašek

Pradědeček přímo za svými koňmi (stojící)
Výpomoc při polních pracích ve Březce...
Vybírání brambor v Křižanově...